Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Процедури

Наименование: Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток" ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя.
Регистрационен No: 18/2015
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 16.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
още

Наименование: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица-изток – 2” – реф. № 163/2014 г. - ЗОП
Регистрационен No: 163/2014
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 20.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
още

Наименование: „Доставка на гардероб метален двоен за дрехи”– реф.№ 15/2015г.
Регистрационен No: 15/2015
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 15.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
още

Наименование: Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели с навит ротор 132 kW; 500V
Регистрационен No: 004/2015
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 15.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
още

« стр. 2 от 45 »


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД