Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Процедури

Наименование: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица-изток – 2” – реф. № 163/2014 г. - ЗОП
Регистрационен No: 163/2014
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 20.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
Документи:Час и дата на публикуване:
Решение14:10 на 06.03.2015 г.
Обявление14:10 на 06.03.2015 г.
Документация за участие14:10 на 06.03.2015 г.
Техническа спецификация14:10 на 06.03.2015 г.
Указания за подготовка на оферти14:10 на 06.03.2015 г.
Чертежи14:10 на 06.03.2015 г.
Документация за участие - word14:10 на 06.03.2015 г.
Общи условия - word14:10 на 06.03.2015 г.
Указания за подготовка на оферти - word14:10 на 06.03.2015 г.
Схема 114:10 на 06.03.2015 г.
Схема 214:10 на 06.03.2015 г.


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД