Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Процедури

Наименование: „Доставка на гардероб метален двоен за дрехи”– реф.№ 15/2015г.
Регистрационен No: 15/2015
Срок за подаване
на оферти/заявления:
15:00 на 15.04.2015 г. 
Дата и час за отваряне
на ценовите предложения:
 
Документи:Час и дата на публикуване:
Решение11:55 на 06.03.2015 г.
Обявление11:55 на 06.03.2015 г.
Техническа спецификация11:55 на 06.03.2015 г.
Документация за участие11:55 на 06.03.2015 г.
Образци на документи11:55 на 06.03.2015 г.
Указания за подготовка на оферти11:55 на 06.03.2015 г.
Разяснение 114:00 на 13.03.2015 г.
Технически чертеж на метален двоен гардероб14:00 на 13.03.2015 г.


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД