Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Публични покани

Наименование: Доставка и монтаж на устройства за безконтактно почистване на замърсена гумено-транспортна лента движеща се върху барабан
Регистрационен No: 33/2015
Срок за подаване
на оферти:
15:00 на 01.04.2015 г. 
Описание: Предмет на поръчката е доставката и монтажа на устройства за безконтактно почистване на замърсена гумено-транспортна лента / за ГТЛ 1800 - 20 броя и за ГТЛ 2250 - 8 броя/, движеща се върху барабан. Посочените количества са ориентировъчни. Същите ще се използват за целите на класирането - за формиране на общата стойност на спецификацията. По процедурата Възложителят ще сключи договор със стойност до общата стойност на спецификацията, като в рамките на тази обща стойност Възложителят може да променя количества по отделни видове устройства. Техническите параметри и характеристики и изискванията към предмета и условията за изпълнение на поръчката са съгласно Техническата спецификация публикувана в профила на купувача и настоящата покана. 
още

Наименование: Доставка на изолационна лента за основна изолация за направа и ремонт на муфи и глави за шлангови кабели средно напрежение.
Регистрационен No: 12/2015
Срок за подаване
на оферти:
15:00 на 25.03.2015 г. 
Описание: Доставка на изолационна лента за основна изолация за направа и ремонт на муфи и глави за шлангови кабели средно напрежение. 
още

Наименование: „Доставка на мобилни тоалетни, необходими за определени работни места”
Регистрационен No: 26/2015
Срок за подаване
на оферти:
15:00 на 24.03.2015 г. 
Описание: „Доставка на мобилни тоалетни, необходими за определени работни места” 
още

Наименование: Сервизна техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата АСУКВ в рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-север“ и рудник „Трояново-3“
Регистрационен No: 23/2015
Срок за подаване
на оферти:
15:00 на 23.03.2015 г. 
Описание: Сервизна техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата АСУКВ в рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-север“ и рудник „Трояново-3“ 
още

стр. 1 от 38 »


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД