Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english
  • Профил » 
  • Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начинът, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.
Нашата компания се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка национална и благородна кауза.

Както винаги досега, и през 2011 г. подкрепата си фокусирахме върху проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историческото наследство и др.

Подпомагане на младите хора

Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е подпомагането на младите хора. Тези инициативи повишават възможностите за успех и реализация на младите хора и им дават шанс за по-успешно бъдеще.

През 2011 г. подкрепихме провеждането на XI детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”. Повече от 2000 деца от България, Молдова, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция демонстрираха колко богата е общата европейска култура с автентичните култури на отделните етноси и националности и обединяващия ефект на универсалния език на песента и танца. В продължение на вече 11 години детският етнофестивал предоставя възможност за творческа изява и развитие на младите таланти, стимулира развитието и потенциала на децата в извънучилищна среда, създава чувство за ангажираност и отговорност, като учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.
За пореден път подкрепихме участието на ученици от региона в Международния детски великденски фестивал – Босилеград. Всяка година деца от България, Сърбия, Македония, Черна гора и Молдова мерят сили във Великденски турнир по чупене на шарени яйца и осъществяват екскурзионно пътуване от Босилеград до Рилския манастир.
Подновихме и обогатихме фонда на читалищата в община Раднево с учебна литература.
„Мини Марица-изток” ЕАД продължи последователната си политика в образователната сфера. Провеждането на стажантски и учебно-екскурзионни практики на студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София ежегодно подпомага развитието на студенти и млади специалисти. Традиционно се организира и Ден на отворените врати за ученици и студенти, който се радва на голям интерес от младите хора.


Дарителство
Дружеството ни подкрепя редица дарителски програми. Политиката е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

В традиция се превърна подкрепата ни за мисията на SOS Детски селища за създаване на семейства за нуждаещи се деца, за подпомагане формирането на тяхното бъдеще и участието им в развитието на местните общности. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим за да намерим най-правилният път, а всяко дете и неговата неповторима индивидуалност.
Ежегодно подкрепяме благотворителната инициатива „Българската Коледа”.
През изминалата година „Мини Марица-изток” ЕАД осигури средства за кампанията на „Зонта клуб – Стара Загора” за закупуване на хистероскоп. Специализираната апаратура беше предоставена на „Комплексен онкологичен център Стара Загора“ ЕАД за ранно диагностициране и лечение на онкологични заболявания на женските полови органи.


Екология
Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността след добива на въглища и чрез устойчиво развитие превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот. Всяка пролет и есен съвместно с представители на общините, на чиито територии е разположено находището на най-голямото дружество за открит въгледобив у нас, се прави залесяване. Изборът на дървесни видове се съобразява със специфичните условия за региона.


Спорт и здраве

Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като развива социалната отговорност и способностите за справяне с предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. През изминалата година компанията осигури част от финансовите средства за ремонта на осветителната инсталация и светлинното табло на стадион „Берое” в Стара Загора и подпомогна развитието на спортни клубове по баскетбол, футбол, борба, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и Стара Загора.






назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД