Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Прессъобщения

13.01.2015

„Мини Марица-изток” ЕАД отчита изпълнение на производствения си план за 2014 година


Годишната равносметка в най-голямото въгледобивно дружество в страната показва, че през изминалата година са добити и реализирани над 27 500 000 тона въглища. Количеството е преизпълнение с 428 000 тона от разчетите по бизнес плана. 

За безопасното и ефективно водене на минните работи с осигурена устойчивост на рудничните бордове и откоси на насипищата през годината бяха разкрити, транспортирани и насипани над 81 216 000 кубически метра земна маса. 

Печалбата, която се очаква за отчетния период, е около 5 млн. лева. Поради липсата на ритмични финансови постъпления инвестиционната програма на дружеството бе изпълнена около 61 на сто. При ремонтната програма процентът на реализация е по-висок и е в размер на над 82% от заплануваното за годината.

 Въпреки трудностите, с които трябваше да се преборят през годината, миньорите от източномаришкото находище продължиха да доставят ритмично въглища на четирите свои основни контрагенти – топлоелектрическите централи в региона.

 

назад нагоре разпечатай rss

Mag Studio Copyright © 2021   Мини Марица изток ЕАД