Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Прессъобщения

09.01.2015

Съобщение 9 януари 2015 г.


В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за Изграждане на обект: „Ел.провод 6 кв 2х3 АС 185 кв. мм. от подстанция Запад до СТП 6/1,65 кв Брикетна изводи Хумус и Преслав, втори етап ІV и V участък”, трети етап ІІІ участък”, четвърти етап І участък”  на рудник Трояново-1 в землищата на с. Трояново EKATTE 73225, общ. Раднево, обл. Стара Загора и с. Обручище EKATTE 53134, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. 

При проявен интерес от страна на жителите, същите могат да се запознаят с намерението на Дружеството от предоставената Информация за инвестиционното предложение, предоставено в с. Трояново, гр. Раднево,община Раднево, с. Обручище, гр. Гълъбово,община Гълъбово и в „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево


назад нагоре разпечатай rss

Mag Studio Copyright © 2021   Мини Марица изток ЕАД