Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Прессъобщения

13.01.2015

„Мини Марица-изток” ЕАД отчита изпълнение на производствения си план за 2014 година

Годишната равносметка в най-голямото въгледобивно дружество в страната показва, че през изминалата година са добити и реализирани над 27 500 000 тона въглища. Количеството е преизпълнение с 428 000 тона от разчетите по бизнес плана. още 09.01.2015

Съобщение 9 януари 2015 г.

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД още 09.12.2014

„Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи

Въпреки тежката метеорологична обстановка през последните дни „Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи в района. още 05.12.2014

Работата на "Мини Марица-изток" ЕАД се нормализира.

Временните затруднения за въглеподаването в „Мини Марица-изток” ЕАД са преодоляни. Работата на дружеството се нормализира. още 04.12.2014

B системата на отводняването на „Мини Марица-изток” ЕАД работят 67 помпи

Продължителността на валежите на територията на източномаришкия въглищен басейн доведоха до временни затруднения за въглеподаването на 4 декември. Към момента в системата на отводняването на „Мини Марица-изток” ЕАД работят 67 помпи. още

« стр. 2 от 50 »


назад нагоре разпечатай rss

Mag Studio Copyright © 2021   Мини Марица изток ЕАД