Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Прессъобщения

11.03.2015

В „Мини Марица-изток” ЕАД се работи на денонощен режим

Възстановителните работи в котлована на рудник „Трояново-1” вървят съгласно утвърдения график. Скъсаните диги на вътрешнорудничните водосборници се изграждат отново и се укрепват допълнително. още 08.03.2015

Ситуацията в „Мини Марица-изток” ЕАД е тежка, но овладяна

През изминалата нощ водите на язовир Ковачево се вдигнаха рязко с 40 см и достигнаха нива над котата на преливане от 132,67 см, което доведе до заливане на част от ЖП инфраструктурата на дружеството по направление ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. При посещението си днес, Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова се запозна с усложнената ситуация и се свърза с Министър Московски за да бъде осигурено алтернативно жп трасе. Така ще се доставят въглища по направление ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, докато се отстранят щетите нанесени от обилните валежи в рудника. Подаването на въглища ще става от рудник „Трояново-север” през гарите Трояново, Разделна, Любеново, Раднево, Ковачево до централата. още 18.02.2015

Най-висок добив на въглища през януари

Първият месец на 2015 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този период на годината. С реализираните 3 321 000 тона през януари дружеството преизпълни бизнес плана за добив на въглища с над 127% . В Рудник „Трояново-Север“ добитите въглища са над 1 258 000 тона, в Рудник „Трояново-3“ са 1 098 000 тона, а в Рудник „Трояново- 1“ - над 965 000 тона . още 02.02.2015

Поетапната подмяна на спомагателна механизация в „Мини Марица-изток” продължава

Три нови комбинирани багера ще влязат в употреба в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД. Доставката от края на месеца е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2014 година. Целта е да се подобрят условията и ефективността на работа особено през есенно-зимния период. Към момента съществуващата техника е силно амортизирала и остаряла. Налагат се чести престои и ремонти. С още 23.01.2015

„Мини Марица-изток” съхранява археологическото наследство

Благодарение на подкрепата на „Мини Марица-изток” ЕАД и през изминалата година фондовете на Археологическия музей в Раднево се увеличиха. В рамките на последните три месеца на годината екипи от НАИМ при БАН и АМ в Раднево разкриха и проучиха 4 обекта от различни епохи – средновековен некропол с 55 гроба, ямно поле и жилищни сгради от ранните бронзова и желязна епохи. С проучванията в землищата на Овчарци и Трояново бяха ангажирани екипът на музея, екипите на доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Милена Тонкова и доц. д-р Красимир Ников от НАИМ при БАН и повече от 80 души от общината, главно от социално уязвими групи. Предстои реставрация на новите фрагментирани материали от метал, керамика и стъкло. Новите обекти за проучване през 2015 година преди технологичното развитие на минните работи все още се уточняват. още

стр. 1 от 50 »


назад нагоре разпечатай rss

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД