Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Финансова информация

     Изразходвани средства за безопасни условия на труд

 

     Предвидените средства в програмата, разработена от Комитета по условия на труд, в размер на 13 329 лв. са усвоени за технически и лични предпазни средства, безплатна храна, хранителни добавки и минерална вода.

     Забелязва се устойчива тенденция за нарастване през годините на сумите, отделени за безопасни  и здравословни условия на труд. Тяхното изразходване през годините е довело до по-голямата обезопасеност на машините и съоръженията, превенция на риска, защита здравето на хората, както и за усъвършенстване на системата за управление на здравето и безопасността при работа ( FKSAS 18001:2007)

 
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 2007 г.ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 2006 г.ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 2005 г.

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД