Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Андон Андонов

Андон Андонов
Инж. Андон Андонов е роден през 1954 г.

        Завършил е ВМЕИ – Варна, през 1980 г., специалност „Електроенергетика”. Притежава допълнителна мениджърска квалификация „Маркетинг на търговската дейност” от Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. През годините е завършил успешно редица квалификационни курсовe: „Пренапрежения в мрежи средно напрежение” към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, „Качество на електрическата енергия – проблеми и решения за условията на България” към Технически университет – София, „Методи за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия” към Съюза на метролозите в България, „Мениджмънт” към института за стимулиране на Австрийската стопанска камара и др.  
Професионалното му развитие е изцяло свързано с „Мини Марица-изток” ЕАД. В дружеството започва работа през 1980 г. като ел. лаборант и за тези 34 години е преминал през различни йерархични нива. През 2013 г., когато е избран за народен представител от 27-и многомандатен избирателен район в 42-рото Народно събрание е изпълнявал длъжността „Ръководител отдел на „Електроснабдителен район Марица Изток”.
В Народното събрание е бил член на комисията по „Енергетика”, подкомисията за наблюдение дейността на ДКЕВР и комисията по „Вероизповеданията и парламентарната етика”.

        Член е на УС на „Научно-техническите съюзи на енергетиците” – София, и „Ключов експерт” към Технически университет – София. Към момента на избирането му за Изпълнителен директор е ръководител на Електроснабдителен район „Марица-изток” във въгледобивното дружество.

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД