Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Николай Диков

Николай Диков
Николай Диков е магистър по „Публична администрация” от Техническия университет в София. Защитава дипломна работа на тема „Инвестиции в човешки капитал в България”. 
Притежава опит като международен застрахователен брокер. Член е на Постоянните комисии по „Евроинтеграция и международни връзки”, „Спорт и младежки дейности” и „Безопасност на движението” в Общински съвет - Стара Загора, мандат 2011-2015 г.   


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД