Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Диан Червенкондев

Диан Червенкондев

Диан Червенкондев завършва висшето си образование в Икономически университет - гр. Варна. Защитава магистърска степен по специалност „Финанси”.  Дългогодишен  директор на ОББ АД - клон Сливен. Лицензиран експерт оценител на дълготрайни материални активи от националната Агенция за приватизация и следприватизациоен контрол. 

Председател на временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” и на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда в 41-вото Народно събрание. Като заместник-председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм е един от вносителите на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката.назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД