Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Награди

ИНЖЕНЕР ОТ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – НОСИТЕЛ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ЗА 2009Г.

Носител на годишната награда на Научно-техническия съюз в Стара Загора в област „Минно дело, геология и металургия” е инж. Жеко Дончев- ръководител на маркшайдерски отдел в рудник ”Трояново-Север” на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приза връчи председателят на съюза доц. Владимир Заманов на традиционна церемония в Стара Загора на 11 декември. Отличието е за приноса на инж. Жеко Дончев за разработването на схеми за изземването на въглищата в зоната на разминаване на рудник „Трояново-1” и рудник”Трояново-Север”и засипването на иззетото пространство. През изминалата година се извърши едно от най-важните технологични преустройства за Мини Марица-изток. В третия етап от изземването на целика цялостно се преустройва транспортната схема за извоз на въглища и се извършва и същинското изземване на запасите. Инж. Жеко Дончев завършва специалност „Маркшайдерство” в Минно-геоложкия университет през 1980 година. Започва работа в Мина”Антрацит” в Своге, а по-късно работи в Мини „Балканбас” в Сливен. В„Мини Марица-изток” ЕАД започва работа през 1997 година в рудник”Трояново-1” като маркшайдер. От декември 2000 година работи в рудник”Трояново-Север” като „Ръководител отдел в промишлеността- Маркшайдерски”.

Милен Манов с приза минен инженер на годината

pic_27_bg.jpg

Милен Манов с приза минен инженер на годината Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2012 г. получава инж. Милен Манов, ръководител на Производствено-технологичен отдел в рудник „Трояново-1” за разработката „Проектиране, изграждане и въвеждане на нов разкривно-насипищен транспортен комплекс в рудник „Трояново-1”. Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията „Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора, от комисия с председател инж. Атанас Халачев и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието е признание за работата на целия инженерен екип на рудника. Първоначално РТНК 2 е въведен в експлоатация през 1986 година и работи до 2002 година. Спирането на работата му е поради изземването на въглища от най-богатата част на въглищното находище „целика” и разминаването между рудник „Трояново 1” и Трояново-север”. Чрез новата разработка се повишава количеството и ефективността на разкривните работи и се осигурява надеждността и редовността на доставките на въглища за ТЕЦ „Марица-изток 2”. Особено значима оценка за приноса на инж. Милен Манов е и фактът, че получава наградата в годината на 60 годишнината на първия източномаришки рудник. Традиционните призове бяха връчени от председателя на НТС – Стара Загора доц. д-р Владимир Заманов на 7 декември. Церемонията се провежда за 17 поредна година. Милен Манов е роден на 2 август 1964 година в Симеоновград. Завършва специалността „Разработка на полезни изкопаеми” в Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. От началото на трудовата си биография работи над 22 години в рудник „Трояново-1”.

НТС - СТАРА ЗАГОРА ОТЛИЧИ ИНЖ. ДЕЛЧО БАЛИКОВ КАТО МИНЕН ИНЖЕНЕР НА 2008-МА ГОДИНА

Годишната награда на НТС-Стара Загора в област "Минно дело и геология” спечели инж. Делчо Баликов - управител на рудник ”Трояново-3” в Мини Марица-изток ЕАД. Отличието му беше връчено на традиционната церемония на 12 декември от председателя на научно-техническия съюз в Стара Загора доц. д-р Владимир Заманов - член и на управителния съвет на НТС. Наградата на НТС е за приноса на инж. Баликов за преместването на РТНК-5 в рудник ”Трояново-3”. Промяната на транспортната система скъси лентовия път с почти 2 км и доведе до отпадането на една задвижваща станция с мощност 4 1000 Kw, което реализира икономия от 3-4 милиона лева годишно. Целия трудов път на инж. Баликов е свързан с рудник ”Трояново-3”. Първото му работно място след завършването на специалността "Механизация и електрификация на мините” във Висшия минно-геоложки институт през 1980 година е в рудник ”Трояново-3” като машинен шлосер на багер в участък "РТНК-6” и "РТНК-2”. Следват 6 години като механик на участък в "РТНК-2” и "РТНК-5”. През 1989 година инж. Баликов започва работа като ръководител на участък РТНК-5 и заема тази позиция 5 години. От 2004 година е зам. директор по производствените въпроси, а от 2005 година е управител на рудника. Общият му стаж в дружеството е над 28 години. През 1995 г . завършва специализация по Управленско консултиране –"Енергиен сектор” в Института за следдипломна квалификация към УНСС в София. През 2000 г. завършва курс за професионална подготовка към Стопанска академия "Димитър А. Ценов” в Свищов със специалност "Организация и управление на бизнеса”.

ЮБИЛЕЙНА ГРАМОТА ЗА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

pic_19_bg.jpg

Във връзка с 65-та годишнина на Съюза на учените в България, неговият Управителен съвет удостои „Мини Марица-изток” ЕАД с юбилейна грамота. Призът се дава за активна подкрепа в утвърждаването и развитието на Съюза на учените в Стара Загора, както и за принос в комплексното развитие на съюза у нас. Грамотата беше връчена на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” Тодор Тодоров лично от проф. Видьо Видев – председател на съюза в Стара Загора.

За Деня на енергетика на 25.06.2006г. министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров връчи награди на дружества и фирми

pic_4_bg.jpg

Изпълнителният директор на „Мини Марица изток” ЕАД инж. Иван Марков получи награда за гъвкавост в управлението и постигане на сигурност при доставките на въглища, съобразени с пазарните потребности. За недопускане спирането на производствения цикъл в следствие на наводненията от падналите интензивни валежи през 2005г. Инж. Щерьо Щерев, началник на отдел „Енергийни ресурси” в МИЕ, получи награда за висок професионализъм при въвеждане в действие на аварийния план на „Мини Марица изток” ЕАД в частта „Висока вълна”. Иван Бояджиев, началник отдел „Специален” в „Мини Марица изток” ЕАД, получи награда за висок професионализъм в действие на аварийния план на „Мини Марица изток” ЕАД в частта „Висока вълна”.

30 юни 2006 ТРЕТО МЯСТО В ДАНЪКОПЛАТЕЦ НА ГОДИНАТА

pic_5_bg.jpg

Министерството на финансите и Националната агенция за приходите определи трето място на „Мини Марица изток” ЕАД в конкурса „Данъкоплатец и осигурител на България” в категория ”Юридическо лице”за коректно декларираните и изплатени в срок данъчни и осигурителни задължения през 2005 година. На церемонията по награждаването, в зала 6 на НДК, изпълнителната директорка на Националната агенция по приходите Мария Мургина връчи наградата на директорката на финансова дирекция в „Мини Марица изток” ЕАД Илза Чинкова.

Април 2004 г - Мини "Марица изток" ЕАД за четвърти път взе приза „Златна роза” за цялостен принос – като данъкоплатец.

pic_6_bg.jpg

С внесен данък печалба в размер на 6 849 хиляди лева авансови вноски и 2 310 хиляди лева окончателен данък 2003г., общо 9 159 хиляди лева. Отличието на големите данъкоплатци връчи вицепремиерът Милен Велчев през месец април 2004 г

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2021   Мини Марица изток ЕАД