Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Фото и видео материали

Археологическото богатство от Марица-изток

+

Спасителните археологически разкопки в района на енергийния комплекс са вече традиция и отговорност на цяла плеяда служители на Мини “Марица-изток” ЕАД и Археологическия музей в гр. Раднево. В резултат на техните взаимни усилия и добро сътрудничество се откриват непознати страници от етнокултурните процеси на Балканския полуостров през отминалите исторически епохи.
Уникални резултати се получиха и в проучванията през 2005 г. В землището на бившето село Гледачево внимание заслужава разкрития масов гроб с богати златни накити, коланни токи, гарнитури към тях и въоръжение, изпълнени в средноаварски стил, характерен за средата на VII в. сл. н. е. Подобни украси се откриват за първи път на юг от Стара планина, и намират точни паралели в съкровището на Кан Кубрат. Типа на погребалния обряд и безспорно визан-тийската изработка на част от накитите ни дава информация за взаимоотношенията на Византийската империя с прииждащите степни племена, някой от които, стават основа за формирането на българската народност.
Предходния век е засвидетелствуван блестящо в некропола развит край раннохристиянската базилика в земли-щето на с. Полски Градец. Освен разкритото катакомбно погребение, засега без паралел в нашите земи от тази епоха, златните, сребърни и бронзони накити разкриват и значимия материален ресурс на федератското население в този район и потвърждават писмените извори за богатите дарове, с които византийските императори откупували спокойствието си по граничните райони. В резултат на тези проучвания и по археологически път се попълва историята за така наречените “тъмни векове”, а именно VI-VII в. сл. н. е.
Новопридобитите археологически материали в резултат на спасителните проучвания, освен че попълват фонда на Археологическия музей в гр. Раднево, несъмнено ще влезнат трайно в международните специализирани каталози, както и в учебниците по история.

Галерия

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД