Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Добре дошли в Интернет страницата на Мини Марица изток ЕАД

   

      „Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, експлоатира Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на Република България.

 

      Ние си поставяме високи цели и подхождаме отговорно и професионално към тяхното реализиране. Знаем какво е нашето значение за страната и региона и това ни дава самочувствие. Следваме неотклонно амбицията да бъдем европейското лице на българския въгледобив.

 

         Нашата мисия: 

Да бъдем гарант за енергийната независимост на        Република България, като  добиваме въглищата от Източномаришкото находище

 

      Дружеството съществува, за да работи в полза на обществото, като е в основата на процеса за производство на електроенергия от собствени енергоизточници и така гарантира енергийната независимост на страната и националната сигурност.

 

Нашата визия:

Да бъдем европейското лице на българския въгледобив

 

      Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2007 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сертифицирани:

       - Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000

       - Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:1999

      - Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2004

    

      Внедрената Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси SAP-R/3 в Дружеството, осигурява ефективен мениджмънт на процесите.

 

      Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж на Дружеството и желаем да бъдем разпознавани в обществото като компания, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и компания на корпоративната социална отговорност

 

Нашата цел: 

Да осигурим ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да задоволим техните потребности

 

      Стратегията, с която осъществяваме нашата цел, се състои от отделни тактически цели, които в своята комплексност и съгласуваност ни осигуряват нейното изпълнение:

 

·       въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация;

·        разработване и реализиране  на високотехнологични минни решения;

·        високо професионално ниво на кадрите на всички нива;

·       финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционна дейност на Дружеството, съобразно Бизнес плана;

·        въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и др.

 

Годишен отчет за 2013 г.   Годишен отчет за 2012 г.

 

Годишен отчет за 2010 г.     Годишен отчет за 2011 г.

 

Новини и Събития

„Мини Марица-изток” подари книги за 3 март

Луксозни издания на български автори увеличиха фонда на библиотеките на три от училищата в община Раднево непосредствено преди националния празник на България – 3 март. Учениците от Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски”, ПГ „Гео Милев” и Основно училище „Поп Минчо” ще имат възможността да се докоснат до новите издания на едни от най-значимите произведения в българската литература.

още

Прессъобщения

В „Мини Марица-изток” ЕАД се работи на денонощен режим

Възстановителните работи в котлована на рудник „Трояново-1” вървят съгласно утвърдения график. Скъсаните диги на вътрешнорудничните водосборници се изграждат отново и се укрепват допълнително.

още

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД